ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563_Page_01

ต้นแบบของการเสียสละ สู่กิจกรรมดีๆ เพื่อสาธารณชน

นับเป็นวาระมิ่งมงคลอีกครั้งที่วารสาร ฬ จะได้น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ปวงชนชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับภาพพระราชกรณียกิจที่ทรงงานด้านการสาธารณสุขมาตลอดพระชนม์ชีพ ไม่เพียงแต่จะทรงมีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขไทยแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างด้านการเสียสละเพื่อทำหน้าที่ของพยาบาล จึงทำให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วารสาร ฬ ฉบับนี้ จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสอันเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าพยาบาล ตลอดจนเรื่องราวความก้าวหน้าของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาให้ทุกท่านได้อ่านในคอลัมน์ “เรื่องจากปก”

นอกจากนี้ เรื่องราวของดีๆ การส่งต่อและการให้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำบริการทางการแพทย์เดินทางไปให้บริการแก่ประชาชนในราชอาณาจักรภูฏาน และโครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มุ่งหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น เรื่องราวเหล่านี้เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแบ่งปันให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน

กองบรรณาธิการวารสาร ฬ หวังว่าเรื่องราวต่างๆ ในอีกหลากหลายคอลัมน์ในฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระ พร้อมเพิ่มพลังบวกในการให้เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันครับ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 56 พฤศจิกายน 2563
ขนาดไฟล์: 35 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563_Page_05