นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564

1

พระเก้าอี้ประจำตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สภานายิกาสภากาชาดสยาม ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระเก้าอี้องค์นี้ ในการประชุมกรรมการสภากาชาดสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2464 หลังจากที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยาม สืบแทนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดสยาม พระองค์แรก ที่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2462
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 มีพระบุรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย สืบแทนสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าที่เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระเก้าอี้ประจำตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2499 ปัจจุบันพระเก้าอี้ประจำตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดทยจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 229 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 7 MB
 
ตัวอย่าง:
1
22
52