สมเด็จฯ ณ ศรีราชาสาร เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2564

1

กิจกรรมโรงพยาบาล

20 ตุลาคม 2563
รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม งานรำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา รับมอบเครื่องระบบจัดการคิวอัจฉริยะ (QueQ Application) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลติ้ง จำกัด (มหาชน) และพิธีเปิดศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สาขาเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

21 ตุลาคม 2563
ร่องศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสกากาชาดไทยและผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน “คนไทย สุขภาพดี สดุดีสมเด็จย่า : อยู่อย่างปกติ วิถีไทย ในยุด COVID 19” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี นอกจากนี้วันดังกล่าวยังเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงคราะห์ วันทันตสาธารณสุขและ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกด้วย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 14 ฉบับที่ 38 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 2 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8