อาสาสาร ฉบับเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2562

อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (เมษายน - มิถุนายน)_Page_01

วันคล้ายวันสถาปนา สภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระนามเดิมก่อนพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย) องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเสด็จทรงบาตร พร้อมด้วย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กรรมการสภากาชาดไทย หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย เนื่องโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 41 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์: ุ6 MB
 
ตัวอย่าง:
อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (เมษายน – มิถุนายน)_Page_01
อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (เมษายน – มิถุนายน)_Page_03
อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (เมษายน – มิถุนายน)_Page_04