อาสาสาร ฉบับเดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2563

1

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี”

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมเด็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร มหาวัชรราชริด เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี” ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายกสโมสรอาสากาชาด เฝ้าถวายเอกสารอาสาสารจากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแค่นางสาวมัลลิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์ ผู้แทนอาสากาชาด และพระราชทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ปวยแก่นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้แทนอาสากาชาด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลกรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระเมตตาแก่พสกนิกร โปรดให้อาสากาชาด นำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

จำนวนหน้า: 44 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563
ขนาดไฟล์: 8.2 MB
 
ตัวอย่าง:
1
20
43