อาสาสาร ฉบับเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2562

อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (กรกฎาคม - กันยายน)_Page_01

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

จำนวนหน้า: 41 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562
ขนาดไฟล์: 7 MB
 
ตัวอย่าง:
อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (กรกฎาคม – กันยายน)_Page_01
อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (กรกฎาคม – กันยายน)_Page_05
อาสาสาร ปีที่ 27 พ.ศ. 2562 (กรกฎาคม – กันยายน)_Page_06
อาสาสาร-ปีที่-27-พ.ศ.-2562-กรกฎาคม-กันยายน_Page_07
อาสาสาร-ปีที่-27-พ.ศ.-2562-กรกฎาคม-กันยายน_Page_08