อาสาสาร ฉบับเดือนเมษายน -​ กันยายน​ พ.ศ. 2564

1

บทบรรณาธิการ

สวัสดีทุกท่านครับ พบกับอาสาสารฉบับเดือนเมษายนถึงกันยายน 2564 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ โควิด 2019 สำนักงานอาสากาชาดจึงปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยแก่อาสากาชาดด้วยการขอให้มีการงดกิจกรรมของอาสากาชาดอย่างไรก็ตาม อาสาสารยังคงกลับมานำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 81 ปีสำนักงานอาสากาชาด ต่อด้วย ด้านการอบรมหลักสูตร NLP : Positive Self Talk เพื่อการเยี่ยวยาตนเองและผู้อื่น การประชุมอาสากาชาดปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (คลินิกโรคพาร์กินสัน, คลินิกโรคลมชักและคลินิกโรคหลอดเลือดสมองตีบ) โครงการบูรณาการกลุ่มภารกิจกาชาด
จัดกิจกรรมนำร่องการรับสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่านระบบ VTRIS และ Application Thai Red Cross Volunteer เพื่อสร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้มีจำนวนครอบคลุมทั่วประเทศ
ต่อมาคือ กิจกรรมรวบรวมการทำความดีของอาสากาชาดในช่วงเชื้อโควิดแพร่ระบาด ในรูปแบบการบริจาคสิ่งของ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการกล้าดีแนวคิดว่า การทำความดี ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่ใจอยากจะทำด้วยจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และส่งต่อความดีนั้น ด้วยการให้ไม่สิ้นสุด
รวมทั้งกิจกรรมอาสากาชาดรุ่นต่างๆ เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ของอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง การมอบสิ่งของ บริจาคเงินในนาม อาสากาชาด กลุ่มงานบ้านธัญญพรและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าทำดีไม่สิ้นสุด เพื่อประโยชน์สาธารณะ

จำนวนหน้า: 32 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน -​ กัยยายน​ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 7.8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
16
21