อาสาสาร ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-มีนาคม_Page_1

อาสากาชาดปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจสนับสนุนสายด่วน สปสช.1330 ช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติ สนับสนุนสายด่วน สปสช. 1330 ในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษา HI (Home Isolation) โดยสภากาชาดไทยจัดให้บริการ 20 คู่สายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุทธาสา อาคารสำ นักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 7 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์: 2 MB
 
ตัวอย่าง:
อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-มีนาคม_Page_1
อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-มีนาคม_Page_2
อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-มีนาคม_Page_3