อาสาสาร ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

1

อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2565 อาสากาชาดและอาสาสมัครจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 259 คน ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีควัคซีนโควิค-19 โดยมีผู้รับบริการฉีควัคซีนทั้งสิ้น 66,796 คน ณ ศูนย์ฉีควัคชีนในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล วันที่ 24 ถึง 28 มกราคม 2565 อาสากาชาดหมุนเวียนจำนวน 15 คน ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีควัคซีนโควิค-19 ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน้า: 7 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2565
ขนาดไฟล์: 1.25 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
7