อาสาสาร ฉบับเดือนมกราคม -​ มีนาคม​ พ.ศ. 2564

1

คณะอาสากาชาดร่วมสนับสนุนภารกิจในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2563
คณะอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติงานแผนกการแพทย์ และแผนกรถประกอบอาหาร เพื่อสนับสนุนภารกิจในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพฯ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก นำคณะอาสากาชาดร่วมปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563

จำนวนหน้า: 30 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม -​ มีนาคม​ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
2
17