อาสาสาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน​ พ.ศ. 2564

1

กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิตกู้วิกฤต Covid-19 และกิจกรรม BLOOD HERO ปี 2 ปลุกพลัง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้การต้อนรับ และมอบกำลังใจแก่อาสากาชาด คณะอาสากาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และจิตอาสา ที่มาร่วมในกิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ โควิด-19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และกิจกรรม BLOOD HERO ปี 2 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีอาสากาชาดร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นโลหิตจำนวน 33,750 มล.

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์: 5.6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8