อาสาสาร ฉบับเดือนธันวาคม​ พ.ศ. 2564

1

ส.ค.ส. 2565 สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ ทำอะไรต้องไม่เบื่อรีบขวนขวาย

จะมีบททดสอบทั้งใจกาย อดทนไว้จะสบายกว่าใครใคร

ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่ ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้

ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล มีน้ำใจอารีดียิ่งเอย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
9