อาสาสาร ฉบับเดือนตุลาคม​ -​ ธันวาคม​ พ.ศ. 2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
วันนี้ (11 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีเหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และ คณะกรรมการสภากาชาดไทย
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯ

จำนวนหน้า: 44 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
13