อาสาสาร ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

1

อาสากาชาดปฏิบัติงาน ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนสายด่วน สปสช. 1330 ช่วยเหลือผู้ป่วย covid-19

สภากาขาดไทย โดยความร่วมมือระหว่าง ว่างสำนักงานอาสากาชาดและสำนักงานยุวกาชาด ร่วมสนับสนุน สปลช. ในการเป็นกำลังเสริมสายด่วน สปสช. 1330 โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกาชาด ร่วมรับสายในการแนะนำการลงทะเบียน การตอบคำถามเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านการประสานเข้าสู่ระบบการดูแลแบบ Home Isolation ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน 2565 มีจำนวนการรับสายทั้งสิ้น 1 1,162 สาย โดยเป็นการลงทะเบียนเข้าระบบการรักษาที่บ้านสิทธิประโยชน์ วิธีการใช้สิทธิ์มากที่สุดโดยภารกิจสำคัญในครั้งนี้ มีอาสากาชาดและจิตอาสาหมุนเวียนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งสิ้น 350 คน

จำนวนหน้า: 10 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
10