อาสาสาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-กุมภาพันธ์_Page_1

อาสากาชาดปฏิบัติงาน ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19

covid-19 : วันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 อาสากาชาดและอาสาสมัครจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 110 คน ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 33,182 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล

volunteer : วันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 อาสากาชาดหมุนเวียน จำนวน 45 คน ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารอานุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน้า: 7 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-กุมภาพันธ์_Page_1
อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-กุมภาพันธ์_Page_2
อาสาสาร-ปีที่-30-พ.ศ.-2565-กุมภาพันธ์_Page_3