หนังสือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ปี 2559

book59_Page_01

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

ปีนี้นับเป็นวาระมหามงคลอีกครั้งหนึ่งของปวงชนชาวไทย ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ ๖๐ ปี ด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสภากาชาดไทยและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยมาอย่างยาวนาน ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ๒๒ ปี ในปีนี้ จึงจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องของทุกปี เพื่อระลึกถึงคุณความดี และบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้นำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และยังเป็นโอกาสให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่มีอุปการคุณต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มาอย่างต่อเนื่อง การจัดพิมพ์หนังสือวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๙ ได้รวบรวมผลการดำเนินการของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา รายชื่อผู้มีจิตกุศลที่ได้บริจาคอวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นแล้ว พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ นายชวิน อมรชัยวุฒิกุล ทายาทผู้บริจาคอวัยวะที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น อาจารย์สุพล บุญธรรม ที่มีโอกาสได้รับชีวิตใหม่ด้วยหัวใจดวงใหม่ และ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้พาหัวใจลัดฟ้า มาช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และบุคคลเบื้องหลังในการส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ คุณรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง แม่ทัพของการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำกุศลขณะที่ยังมีชีวิต โดยมี คุณภิญโญ วงค์ดาว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เป็นผู้ร่วมดำเนินงานตามนโยบายของเหล่ากาชาด และยังมีอีกหนึ่งภารกิจใหม่ คือ การรับบริจาคผิวหนัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้นํ้าร้อนลวก หรือจำเป็นต้องใช้ผิวหนังในการรักษา ตลอดจนภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวาระต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณอาจารย์รำไพพรรณ แก้วสุริยะ ผู้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ของบุคคลสำคัญทั้งห้าท่านนี้ ให้เป็นบทสัมภาษณ์ที่อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การอนุเคราะห์จัดทำต้นฉบับ และจัดพิมพ์หนังสือวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้ง สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มาโดยตลอด และ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและทายาททุกท่านที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จำนวนหน้า: 84 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2559
ขนาดไฟล์: 23 MB
 
ตัวอย่าง:
book59_Page_01
book59_Page_04
book59_Page_05
book59_Page_06
book59_Page_09