สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

1

“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564”

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลอากาศตรีวิสุทธิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ ดร.จำลอง อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจอ้อย) จากรายการคลื่นวิทยุกรีนเวฟ FM 106.5 MHz. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย แถลงข่าว กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ จังหวัดเลย กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมศิลปินดารา และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” เพื่อมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,500 ชุด ชุดกันหนาวเด็ก จำนวน 1,200 ชุด มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยา เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล โรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 30 ครอบครัว ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ตำบลรวมไทยพัฒนา ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ และโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 307 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12