สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

1

พิธีลงเสาเอก เสาโท สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายนิติพัฒ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี สำหรับการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่  จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชประส่งค์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จึงได้ด่ำเนินการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลังพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์โลจิสติกส์

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 306 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12