สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

1

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 3,500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 305 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12