สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

1

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตาก

วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ๆนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนายอรรษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ จัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 20,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 160 ลิตร ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตากพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำนวน 56 ชุด ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำนวน 10 ชุด เครื่องดื่มช้อคโกแล็ตชนิดผง จำนวน 10 ลัง ให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ณ โรงเรียนอิสลามศึกษา ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมกันนี้ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการป้องกันยับยั้งการแพร่เชื้อ เพื่อช่วยให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ระลอก 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 25 กันยายน 2563 โดยอบรมอาสาสมัคสาธรณสุขต่างด้าว หรือ อสต. ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ตาก และปทุมธานี จำนวน 1,445 คน มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับเด็ก จำนวน 47,664 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 319,540 ชิ้น มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 32,724 ชุด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 465 เครื่อง และมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำนวน 10,804

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ชุดปีที่ 24 ฉบับที่ 304 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12