สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 6

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นแห่งที่ 6 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2563 โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวนทั้งสิ้น 22,657 ชุด มีนายกฤษดา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และมีนางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 302 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12