สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

1

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 8

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ๆ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นแห่งที่ 8 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวนทั้งสิ้น 32,800 ชุด มีนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิด วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และมีนางวัลลภา สุขศิริมัช และนางสาวดุษฎี อรุณรักถาวร เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ

สรุป การปฏิบัติงานครัวพระราชทาน ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2563 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สระแก้ว นนทบุรี กรุงเทพ ฯ ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงราย และนราธิวาส ผลิตอาหารปรุงสุก จำนวนทั้งสิ้น 188,477 ชุด

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 303 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12