สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

1

สภากาชาดไทย ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องทำการกักตัวให้อยู่ในพื้นที่และสำหรับผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยากไร้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 (ระลอกแรก โดยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม ในพื้นที่ 69 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 175,974 ชุด มูลค่า 116,142,840 บาทพร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี สระแก้ว พังงา สมุทรปราการ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ตาก นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ระนอง ระยอง ชลบุรี หนองคายเชียงใหม่ นนทบุรี ปัตตานี เลย ชุมพร ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ปทุมธานี สงขลา และราชบุรี รวม 31,893 ชุด มูลค่า 21,049,380 บาท นอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด ระลอก 2 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 – 30 มกราคม 2564 จำนวน 21 จังหวัด (สมุทรสาคร เชียงใหม่ นครราชสีมา สระบุรี อุบลราชธานี นครปฐม นนทบุรี เลย ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุรินทร์ นครพนม บุรีรัมย์ ชัยนาท ลำพูน สระแก้ว ระยอง นครสวรรค์ อ่างทอง ตาก และชลบุรี) มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฯ พร้อมน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 19,653 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 8,073 ชุด) แบ่งเป็น ผู้ที่กักตัว 14, 182 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 5,886 ชุด) และผู้ที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ 5,471 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 2,653 ชุด) มูลค่า 12,970,980 บาท

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 25 ฉบับที่ 308 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12