สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

article_20200710142631_Page_01

พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามโครงการ “สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID- 19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในการนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ล้านชิ้น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1 แสนชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค และมอบให้กับประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 299 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 16 MB
 
ตัวอย่าง:
article_20200710142631_Page_01
article_20200710142631_Page_02
article_20200710142631_Page_03
article_20200710142631_Page_04
article_20200710142631_Page_05