สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565

Final-NBC3-May-Jun22_Page_01

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิต ในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตจากการระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวัันที่ 11 กุุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงบริจาคพระโลหิต พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ เพื่อสำรองโลหิตในการใช้รักษาผู้ป่วย ในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิต จากการระบาดของโรคโควิด 19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC3-May-Jun22_Page_01
Final-NBC3-May-Jun22_Page_02
Final-NBC3-May-Jun22_Page_03
Final-NBC3-May-Jun22_Page_04
Final-NBC3-May-Jun22_Page_05