สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2562

Final-NBC2-Mar-Apr19-2_Page_01

ต้อนรับปีใหม่ไทย สงกรานต์ สุขใจ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีสงกรานต์ จัดทำโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยและเนื่องจากช่วงสงกรานต์ ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงตามไปด้วย
อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 8 – 16 เมษายน 2562 (9 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมาสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
12 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมสืบสานประเพณีไทยแต่งกายผ้าไทย ผ้าลายดอกสีสันสดใสบริจาคโลหิตสุขใจในเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม และ
ภาคบริการโลหิตฯ 12 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมรับเสื้อยืด “Hello Summer! Give Blood Save Lives” เป็นที่ระลึก

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2562
ขนาดไฟล์: 15 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC2-Mar-Apr19-2_Page_01
Final-NBC2-Mar-Apr19-2_Page_02
Final-NBC2-Mar-Apr19-2_Page_03