สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_01

ส่งความสุข บริจาคโลหิต ต้อนรับปีใหม่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีและประชาชนทั่วไป เริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่ 2565 ด้วยการทำบุญบริจาคโลหิต เสริมความสิริมงคลในชีวิต มีแต่ความโชคดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังได้บุญกุศลที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย กับโครงการ “ส่งความสุข บริจาคโลหิต ต้อนรับปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 2022” ระหว่างวันที่ 2 – 9 มกราคม 2565 (8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ทั้ง 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปฏิทินหนูแดงปี 2565” ชุด 12 เรื่องน่ารู้ก่อนบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสื่อกลางแทนคำขอบคุณ และเป็นของขวัญปีใหม่ โดยในแต่ละเดือนมีเนื้อหาที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และคลายข้อสงสัยในด้านต่างๆ อาทิ โรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือด การทานยาต่างๆ รวมถึงการดูแลตนเองก่อน – หลังบริจาคโลหิต เป็นต้น

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 7 MB
 
ตัวอย่าง:
NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_01
NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_02
NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_03
NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_04
NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_05