สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564

Final-NBC4-Nov-Dec21_Page_01

“บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี
สนับสนุนการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ในปี 2565-2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้าง “อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” จำนวน 2 แห่ง คือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาล ร่วมกับการระดมทุนโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในส่วนที่เหลือ ด้วยการจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อ “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาและรับไว้เป็นสิริมงคล และนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการก่อสร้าง อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เพื่อขยายงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 7 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC4-Nov-Dec21_Page_01
Final-NBC4-Nov-Dec21_Page_02
Final-NBC4-Nov-Dec21_Page_03
Final-NBC4-Nov-Dec21_Page_04
Final-NBC4-Nov-Dec21_Page_05