สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564

Final-NBC3-May-Jun21-adj_compressed_Page_01

2 วาระสำคัญของโลก และ 8 พฤษภาคม “วันกาชาดโลก” (World Red Cross and Red Crescent Day)

8 พฤษภาคม ตรงกับ “วันกาชาดโลก” (World Red Cross and Red Crescent Day) กำหนดขึ้น เพื่อรำลึกถึงการเสียสละอุทิศตนและผลสำเร็จของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดหลายล้านคนทั่วโลก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ วันกาชาดโลก หรือสากล ตั้งขึ้นตามวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ (Henry Dunant) ผู้จุดประกายแนวคิดกำเนิดกาชาด นายอังรี ดูนังต์ ได้พบเห็นความทารุณโหดร้ายของสงครามขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอิตาลี เขารู้สึกเศร้าสลดใจ จึงได้ชักชวนชาวบ้านมารวมตัวกันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมากจากสงครามที่ซอลเฟริโน (Solferino) นั้น เขาได้เขียนหนังสือ “ความทรงจำแห่งซอลเฟริโน” บรรยายเหตุการณ์ความโหดร้ายที่เห็นในสงคราม โดยได้เสนอแนวคิดว่า “เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะตั้งองค์กรอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามเกิดสงคราม” จากแนวคิดนี้ ทำให้เกิดก่อตั้งคณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศและสภากาชาดประจำชาติ ขึ้นในปี 2406 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ พร้อมกับมีการเผยแพร่และพัฒนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Inter National Humanitarian Law) ซึ่งถือเป็นกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลกขึ้น ในการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ในปี 2407 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นที่มาของอนุสัญญา เจนีวา (Geneva Conventions) กฎหมายฉบับนี้ทำให้องค์กรกาชาดระหว่างประเทศและการสภากาชาดประจำชาติ มีบทบาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วโลก ส่งผลให้นายอังรี ดูนังต์ ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครั้งแรกของโลก ปี 2444 อายุ 73 ปี และองค์กรกาชาดระหว่างประเทศได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีก 3 ครั้ง นายอังรี ดูนังต์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2453 อายุ 82 ปี

ทุกวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกกาชาดจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันกาชาดโลก ในปี 2564 โดยมีแนวคิด คือ Together We Are #UNSTOPPABLE “บริจาคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC3-May-Jun21-adj_compressed_Page_01
Final-NBC3-May-Jun21-adj_compressed_Page_02
Final-NBC3-May-Jun21-adj_compressed_Page_03
Final-NBC3-May-Jun21-adj_compressed_Page_04
Final-NBC3-May-Jun21-adj_compressed_Page_05