สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2564

1

What’s Up

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น โลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และมีความต้องการใช้ทุกวัน จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีมาลิสต์เป้าหมายใหม่ในชีวิต “ฉันจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง” เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาคโลหิต ทำให้มีโลหิตในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ไปกับโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2) และเพื่อให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน รวมถึงการใช้ยารักษาโรคต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว พบกับการคัดกรองสุขภาพก่อนการบริจาคโลหิตด้วยตนเอง ผ่าน “แบบฟอร์มบริจาคโลหิตใหม่” พร้อมกันทั่วประเทศ ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเล่มค่ะ

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
12