สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Art8-NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_01

What’s Up

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรและ ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน “สวัสดีปีฉลูวัว”

ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยังคงรักษามาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

จำนวนหน้า: 10 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
Art8-NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_01
Art8-NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_02
Art8-NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_03
Art8-NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_04
Art8-NBC1-Jan-Feb2_compressed_Page_05