วารสาร ฬ ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2564_Page_01

พระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในยามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลรักษาและป้องกันทุกคนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างทรงห่วงใยเหล่าพสกนิกร จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังต่อไปนี้

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ

ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล ร่วมพิธีรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

มิเพียงแต่พระเมตตาที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น พระบรมวงศานุวงศ์ยังทรงสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขอีกด้วย เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต ในการจัดหา “เครื่องอัลตราซาวด์” พระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้มี น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต และ ผศ.(พิเศษ)นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี วิสัญญีแพทย์ หน่วยเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

สายธารแห่งพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์มิเพียงแต่เติมพลังกายของบุคลากรและเสริมศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้น หากยังเป็นขวัญและกำลังใจที่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 65 สิงหาคม 2564
ขนาดไฟล์: 98 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2564_Page_05