วารสาร ฬ ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2563_Page_01

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานสิ่งของแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เท้าเหยียบ จำนวน 9 เครื่อง มาพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อได้ใช้งานและลดการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาทินทัต

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เท้าเหยียบนับเป็นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้หากสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้ออยู่แล้วนำไปสัมผัสตา จมูก หรือปาก การพัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ที่มีแท่นเหยียบนี้จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อผ่านการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
จนในเวลาต่อมามีการจัดซื้อและจัดทำแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ในลักษณะนี้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานโครงการกำลังใจฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อัญเชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า
จำนวน 10,170 ชิ้น พระราชทานแก่สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้เดินทางมาบรจิาคโลหิต

น้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของพระองค์ท่านในการพระราชทานสิ่งของแก่บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปนี้ มิใช่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น หากแต่ยังเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ทำให้บุคลากรและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใส่พระทัยในความเป็นอยู่ของราษฎรอยู่เสมอ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 53 สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์: 26 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2563_Page_05