วารสาร ฬ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2565_Page_01

เปิดบ้าน

ในเดือนมีนาคมของทุกปีมีวาระสำคัญด้านสุขภาพ คือ วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับที่มีผลต่อสุขภาพ ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 วารสาร ฬ จึงได้นำบทความเรื่อง COVID-somnia ปัญหาการนอนหลับที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มานำเสนอในคอลัมน์บอกเล่าก้าวทันหมอ

เรื่องจากปก ขอเชิญผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับภารกิจอันหลากหลาย ทั้งงานบริการในห้องฉุกเฉิน งานศูนย์กู้ชีพ ซึ่งต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายในการรักษาชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะอันตรายก่อนจะรับการรักษาเฉพาะโรคต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของบุคลากรหลายท่านที่ได้รับรางวัล อาทิ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัลกุมารแพทย์ดีเด่นแห่งเอเชีย (Outstanding Asian Pediatrician Award) ประจำปี 2565 นสพ.หัฐพร ธารพานิช ได้รับรางวัล “ทูตสันถวไมตรี” จากการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีสุขภาพดี และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ป่วยอื่นๆ ตลอดจนนิสิตแพทย์ที่คว้ารางวัลทางด้านวิชาการจากการประชุมวิชาการ International Medical Student Conference 2021 มาร่วมยินดีและภูมิใจไปด้วยกันนะคะ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 72 มีนาคม 2565
ขนาดไฟล์: 60 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2565_Page_01
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2565_Page_02
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2565_Page_03
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2565_Page_04
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2565_Page_05