วารสาร ฬ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2564_Page_01

ศึกษาและวิจัยโรคโควิด-19 เพื่อทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจให้กับสังคม

ในช่วงเวลาที่เรายังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงแต่ความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่านั้น แต่บุคลากรทางการแพทย์ต่างก็ทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อรักษาและหาแนวทางป้องกันโรค ดังเช่น หนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้ทุกคนได้รู้จักเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นตลอดระยะในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั่นคือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งในวารสาร ฬ ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับหน่วยงานนี้

นอกจากเรื่องราวของหน่วยงานที่ทำหน้าที่คิดค้นและวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนไม่น้อย คือเรื่องวัคซีนโรคโควิด-19 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน ดังนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีกิจกรรมพิเศษให้ความรู้ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในวารสาร ฬ ฉบับนี้จะได้มีการสรุปข้อมูลที่น่าสนใจมาไว้ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตาม

องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ยังมีข้อมูลใหม่ๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักและสร้างความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง วารสาร ฬ จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกท่าน

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 60 มีนาคม 2564
ขนาดไฟล์: 36 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2564_Page_05