วารสาร ฬ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2563_Page_01

ความภาคภูมิใจ : ที่ได้รับใช้สังคมของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ข่าวสารในปัจจุบันทำให้เห็นว่ามีเหตุการณ์มากมายที่กระตุ้นให้เราต้องรู้จักที่รับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเสมอ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในฐานะของผู้ให้บริการทางการแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัมนาทั้งองค์ความรู้ด้านการแพทย์และเป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชนได้ยอย่างทันท่วงที เช่นเดียวกับเหตุการณ์โศกนาฎกรรมความรุนแรงจากเหตุกราดยิงในจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ข้อแนะนำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจึงมีการจัดงานเสวนาเรื่อง การหลบหนีและการเอาตัวรอดในเหตุการณ์กราดยิงในที่สาธารณะขึ้นทันทีภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว วารสาร ฬ จึงได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากงานเสวนาเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและนำไปเป็นทางปฏิบัติในคอลัมน์บอกเล่าก้าวทันหมอ

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังพัฒนาบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยและพร้อมรับใช้สังคม ดังเช่นนวัตกรรมเครื่องจำลองแบบ 3 มิติเพื่อใช้ในการมาใช้ขึ้นรูปในการผ่าตัดศัลยกรรม ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในคอลัมน์ Chula Innovation

นอกจากการยกระดับบริการทางการแพทย์แล้ว การบริการด้านการรักษาทุกฝ่ายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังได้มุ่งบริการประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ได้ทำหน้าที่รับใช้สังคมและรักษาผู้คนมาเข้าสู่ปีที่ 50 แล้ว นับว่าเป็นเรื่องราวที่มีความน่าภาคภูมิใจ วารสาร ฬ จึงได้นำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดในคอลัมน์เรื่องจากปกของวารสารฉบับนี้

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 48 มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์: 18 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนมีนาคม-พ.ศ.2563_Page_05