วารสาร ฬ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ฉบับเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2564_Page_01

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นับเป็นพระเมตตาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในยามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในฐานะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อใช้ในการรักษาต่อชีวิตผู้ป่วยโรคโควิด-19

สายธารแห่งพระเมตตายังนำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องมือดังกล่าว เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 50 เครื่อง โดยเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ อ.พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ สาขาเวชบำบัดวิกฤติ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ณ ศาลาทินทัต

เครื่อง Oxygen High Flow เป็นเครื่องมือเพื่อให้อัตราไหลของออกซิเจนขนาดสูงและด้วยกระบวนการทำงานของเครื่องจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนความเข้มข้นสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหายใจลำบาก หอบเหนื่อย ซึ่งในขณะนี้พบเป็นจำนวนมากในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวก สามารถใช้ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อีกด้วย

เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้มิได้มีคุณค่าเพียงแค่ช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความใส่พระราชหฤทัยของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงทราบถึงสถานการณ์และความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ นับได้ว่าเป็นพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรคนไทยทุกคน และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 63 มิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์: 78 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2564_Page_05