วารสาร ฬ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

Chula_vol74 (1)

108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วารสาร ฬ ฉบับนี้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี หรือ 9 รอบ กองบรรณาธิการได้รับความกรุณาจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของโรงพยาบาล การฝ่าฟันข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์จาก รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เกี่ยวกับการจัดงาน “108 พันก้าว” งานนิทรรศการในรูปแบบสื่อผสมอันทันสมัยเพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาล ความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล

นอกจากนี้แล้วยังนำเสนอเกียรติยศอันเกิดจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ได้แก่ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล กับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จในด้านการรักษาที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากภาวะที่ดวงตาสูญเสียการมองเห็นให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ โดย รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
ทั้งนี้ การพัฒนาการรักษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศนั้น ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือ แรงสนับสนุนของประชาชนทุกคน เช่นเดียวกับในช่วงเวลานี้ที่มีการจัดสร้าง “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดการจัดสร้างที่น่าสนใจ ซึ่ง นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในคอลัมน์ Special Scoop

วารสาร ฬ ฉบับนี้เรียกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวที่สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อทำให้โรงพยาบาลเติบโตอย่างมั่นคง เป็นโรงพยาบาลของคนไทย เป็นหลักในการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนตลอดไป

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 74 พฤษภาคม 2565
ขนาดไฟล์: 63 MB
 
ตัวอย่าง:
Chula_vol74 (1)
Chula_vol74 (2)
Chula_vol74 (3)
Chula_vol74 (4)
Chula_vol74 (5)