วารสาร ฬ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

Chula_vol62_Page_01

107 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แห่งการให้และการตอบแทนสังคม

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังไม่สามารถวางใจได้จากเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ หรือ B.1.1.7 ที่ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ในขณะนี้ทุกคนยังคงต้องดูแลตนเองอย่างไม่ประมาทเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ วารสาร ฬ ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านในฉบับนี้

นอกจากเดือนนี้จะยังเป็นช่วงเวลาที่บุคลากรทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงต้องทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 30 พฤษภาคมนี้จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนให้ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ยืนหยัดให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนและตอบแทนสังคมมาแล้วถึง 107 ปี

อีกหนึ่งความน่าสนใจในวารสาร ฬ ฉบับนี้คือเรื่องราวของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มากมายอย่างฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิชาการแล้ว ฝ่ายปรสิตวิทยายังให้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอีกด้วย ความน่าสนใจและผลงานของฝ่ายปรสิตวิทยาถูกรวบรวมไว้ในคอลัมน์เรื่องจากปกครับ

จำนวนหน้า: 32 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 62 พฤษภาคม 2564
ขนาดไฟล์: 57 MB
 
ตัวอย่าง:
Chula_vol62_Page_01
Chula_vol62_Page_02
Chula_vol62_Page_03
Chula_vol62_Page_04
Chula_vol62_Page_05