วารสาร ฬ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ฉบับเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2563_Page_01

รักษาระยะห่าง แต่ความผูกพันของเราไม่ห่าง

เข้าสู่เดือนพฤษภาคม เรื่องที่พวกเราคนไทยทุกคนยังต้องเฝ้าจับตายังคงเป็นเรื่องวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกภาคส่วน ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรักษาและลดปริมาณผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ภายใต้การทำงานอย่างตั้งใจเพื่อประชาชน โดยมีทั้งเรื่องราวอันน่าประทับใจและข้อมูลที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม วารสาร ฬ จึงได้รวบรวมเนื้อหาเหล่านี้มาเป็นหมวดหมู่พิเศษในชื่อ “Highlight! CHULA COVID-19”
ในเดือนพฤษภาคมนี้ หลายคนยังจำได้ดีว่าเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กองบรรณาธิการได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่ ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นหน้าปกของวารสารฉบับนี้ และยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวในการทำงาน เพื่อสังคมภายใต้สังกัดสภากาชาดไทยของ ท่านแผน ให้ทุกท่านได้รับรู้ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรในการทำหน้าที่ของตนเองเพื่อสังคม อีกทั้งเรื่องราวของท่านยังจะทำให้บุคคลทัวไปได้รู้จักและสัมผัสถึงชีวิตของสุภาพบุรุษ 5 แผ่นดิน ผู้มุ่งทำงานเพื่อตอบแทนแผ่นดินได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องงดงานกิจกรรมในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้มีกิจกรรมสนุกสนานเฉกเช่นทุกปี เนื่องจากพวกเราทุกคนต้องรักษาระยะห่าง แต่ความรักความผูกพันของเราจะไม่มีวันเสื่อมคลาย

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 50 พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์: ุ6 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2563_Page_05