วารสาร ฬ ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_01

“สารต่อ พัฒนา” เพื่อประโยชน์ของผู้อ่าน

ในโอกาสของการเข้ารับตำแหน่งบรรณาธิการวารสาร ฬ เป็นฉบับแรก ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ ดังที่ทราบกันดีว่าเป้าหมายของวารสาร ฬ คือเป็นสื่อกลางในการนำข่าวสาร เหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ รอบรั้วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแบ่งปันให้ประชาคมได้รับทราบ พร้อมทั้งนำความรู้และเทคโนโลยีทางสุขภาพที่น่าสนใจมาเผยแพร่สู่ประชาชน กองบรรณาธิการทุกท่านล้วนมีความตั้งใจที่จะสานต่อพันธกิจของวารสาร พร้อมกับพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด

เรื่องจากปกในฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านใหม่ มาบอกเล่ามุมมองและทิศทางการบริหารงานเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอันน่าชื่นชมของคณาจารย์ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจนได้รับรางวัลระดับชาติ นวัตกรรมชุดทดสอบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพื่อให้เป็นการตรวจที่มีความไว ง่ายและรวดเร็ว การพัฒนาต่อเนื่องของกระบวนการดูแลผู้ป่วย ซึ่งปรากฏในเรื่องราวของคลินิกวัยทอง และการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังการบาดเจ็บของระบบประสาทในการผ่าตัดไขสันหลัง พร้อมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร ฬ ฉบับนี้ จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางดังพันธกิจที่กำหนดไว้ หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะทำให้วารสารมีการพัฒนาดีขึ้น ทางกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 68 พฤศจิกายน 2564
ขนาดไฟล์: 63 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_05