วารสาร ฬ ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562_Page_01_resize

ทุกแรงสนับสนุนมีเรื่องราวที่น่าประทับใจ
ท่านผู้อ่านเคยสังเกตหรือไม่ว่า เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากแพทย์แล้วยังมีบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยช่วยเหลือทุกท่านอยู่ นั่นคือเหล่าพยาบาล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอยส่งเสริมให้การทำงานของแพทย์สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทั้งทางร่างกายและทางใจให้แก่ผู้ป่วยเสมอมา วารสาร ฬ ฉบับนี้ จึงขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลและบทบาทหน้าที่การทำงานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างรอบด้านมากขึ้นในคอลัมน์ “เรื่องจากปก” ครับ
นอกจากพยาบาลผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หลายคนทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะรักและผูกพันกับครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ดังเช่นเรื่องราวของคุณอติภา ในคอลัมน์ “เสียงจากหัวใจ” ซึ่งกว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศได้เช่นทุกวันนี้ ย่อมไม่ได้มาจากเพียงความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น หากแต่แรงสนับสนุนจากฝ่ายการพยาบาลและทุกส่วนงานในองค์กรคือส่วนสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 44 เดือนตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์: 6MB MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562_Page_01_resize
ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562_Page_02_resize
ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562_Page_03_resize