วารสาร ฬ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2564_Page_01

ความงดงามแห่งความหลากหลาย

วารสาร ฬ ฉบับส่งท้ายปี 2564 นี้ มาพร้อมปกสีรุ้งสดใส สัญลักษณ์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ สอดคล้องกับการจัดงาน MIS.S. Transgender งานประชุมวิชาการโดยคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำเสนอองค์ความรู้ในการดูแลผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างครบวงจร ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามได้
ในคอลัมน์เรื่องจากปกค่ะ

คอลัมน์บอกเล่าก้าวทันหมอ หยิบยกผลงานเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยใช้ภาพสนามแม่เหล็ก ที่ช่วยให้การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการยกระดับการทำงานของศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในคอลัมน์ Good News

Man of the Med ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ และ ผศ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ซึ่งได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแบ่งปันมุมมองและแง่คิดอันสะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งหลายท่านใช้ห้วงเวลาของเดือนธันวาคมในการทบทวนชีวิตตลอดปีที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสาร ฬ เองก็เช่นกัน เราใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์ผลงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาวารสารให้เป็นสื่อกลางของทั้งสององค์กรได้อย่างแท้จริง แล้วพบกันใหม่ปีหน้า 2565 นะคะ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 69 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์: 10 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2564_Page_05