วารสาร ฬ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2563_Page_01

ความเป็นเลิศ ที่มาควบคู่กับ ความเสียสละ
ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา วารสาร ฬ ได้ร้อยเรียงและนำเสนอเรื่องราวผ่านคอลัมน์ต่างๆ ในแต่ละฉบับ มากมายหลายเรื่องล้วนแล้วแต่เป็น “เรื่องราวที่ทรงคุณค่า เรื่องราวของความเป็นเลิศ เรื่องราวของบุคคลผู้เสียสละ”

เรื่องราวที่ทรงคุณค่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถเพื่อองค์กร เรื่องราวของหลายท่านได้นำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน รวมถึงฉบับนี้ที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวของ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร
จิตต์มิตรภาพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ในคอลัมน์ Man of the Med ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งและเป็นเรื่องราวที่สะท้อนแนวทางการทำงานของท่านอีกด้วย

เรื่องราวของความเป็นเลิศนั้น อัดแน่นในวารสาร ฬ ทุกฉบับ เพราะเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังเช่น ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่มุ่งมั่นต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการรักษาให้ครบครันที่สุด ในคอลัมน์เรื่องจากปก

และอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำเสนอเพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นคือ เรื่องราวของบุคลากรผู้เสียสละและจิตอาสาที่เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งฉบับส่งท้ายปีนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของ ด.ช.ธนวิน หรือ น้องคุนหมิง จิตอาสาตัวน้อยที่เคยมาเลน่ ดนตรีเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล พร้อมทั้งเรื่องราวของพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางขณะโดยสารบนเครื่องบินจนได้รับเสียงชื่นชม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเรายังมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นเสมอ สัญญาครับว่าวารสาร ฬ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สู่ทุกท่านต่อไป

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 57 ธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์: 38 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนธันวาคม-พ.ศ.2563_Page_05