วารสาร ฬ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_01

จับตาพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีตัวเลขลดลง มาตรการภาครัฐผ่านคลายในระดับหนึ่ง แต่สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาากชาดไทย ยังคงให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกกลุ่มอาการอย่างเต็มที่ วารสาร ฬ ฉบับนี้จึงได้นำเรื่องราวของระบบการดูแลผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบหนึ่งของระบบที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในวารสารยังได้นำเรื่องราวการสรร้างอาคารหอผู้ป่วยวิกฤตแพทยพัฒน์ อาคารดูแลผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีเหลืองเข้มและกลุ่มสีแดง ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายจนทำให้สำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เรื่องเล่าการทำงานอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านนี้จึงจะได้นำมาบอกเล่า เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่

อีกหนึ่งความน่าสนใจในฉบับนี้ คือ การนำผู้อ่านไปรู้จักภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อีกหนึ่งหน่วยงานที่มุ่งทำหน้าที่ทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่านั้น หากแต่งานวิจัยหลากหลายชิ้นยังได้นำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์หรือบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย ผู้อ่านจะได้รู้จักกับเรื่องราวของหน่วยงานนี้มากยิ่งขึ้นในคอลัมน์เรื่องจากปกครับ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 67 กันยายน 2564
ขนาดไฟล์: 21 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2564_Page_05