วารสาร ฬ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562_Page_01

เมื่อวาระบรรจบ ครบรอบ
คำว่า “ครบรอบ” เป็นคำที่เรียบง่าย แต่บ่งบอกความหมายไว้อย่างชัดเจนว่าการเดินทางได้มาบรรจบครบอีกครั้งแล้ว ดังเช่นที่วารสาร ฬ ได้ทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการถ่ายถอดเรื่องราวความทรงจำดีๆ ให้แก่ผู้อ่าน มาโดยตลอดจนครบวาระการทำงานของผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการฉลองครบวาระนี้เอง คณะทำงานกองบรรณาธิการวารสาร ฬ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในที่สะสมวารสาร ฬ ครบทุกฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2559 ถึงฉบับที่ 42 เดือนกันยายน 2562 โดยผู้โชคดี 3 ท่านแรกที่นำวารสาร ฬ ทั้งหมดมาติดต่อที่คุณวิไลลักษณ์ อยู่ในธรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะได้รับบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาท ณ ร้านต้นกล้าฟ้าใส ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ผู้บริหารและกองบรรณาธิการในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับเรื่องจากปกฉบับนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการทำงานด้านบริการ การวินิจฉัย การพัฒนาด้านงานวิชาการและงานวิจัย กล่าวได้ว่าภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่เคียงคู่กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอย่างยาวนาน

วารสาร ฬ ฉบับที่ 43 เดือนตุลาคม 2562 คำว่า “ครบรอบ” ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่น่าประทับใจและควรค่าแก่การจดบันทึกไว้ในอีกหน้าความทรงจำของพวกเราชาวโรงพยาบาลจุฬาลงรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนครับ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 43 เดือนตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์: 2MB MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562_Page_01
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562_Page_02
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562_Page_03