วารสาร ฬ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2564_Page_01

พัฒนาให้ก้าวทัน พร้อมรับมือ และติดตามสถานการณ์โควิด-19

ประเด็นที่ทุกคนยังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องคือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 วารสาร ฬ ฉบับนี้จึงได้รวบรวมความรู้และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านไว้ในหมวด “CHULA COVID-19” ของวารสารฉบับนี้

ขณะที่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อตรวจและคัดกรองผู้ติดเชื้อ ให้การรักษา รวมถึงคิดค้นพัฒนายาและวัคซีนเพื่อจัดการกับโรคโควิด-19 อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยที่คอยจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ให้พร้อมใช้งานเสมอคือ ฝ่ายเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการรักษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้งานบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ วารสาร ฬ ฉบับนี้จึงจะพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักฝ่ายเวชภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นในคอลัมน์เรื่องจากปก

อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ของบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องหยุดชะงักไป เพราะยังมีอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้กระบวนการรักษามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องราวที่คอลัมน์บอกเล่าก้าวทันหมอจะได้นำข้อมูลมาอัปเดตให้ผู้อ่านได้ทราบกัน

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 59 กุมภาพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์: 33 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2564_Page_05