วารสาร ฬ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2563_Page_01

เข้าใจพื้นฐานในร่างกาย ต่อยอดวิทยาการใหม่เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลง
ยุคปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เพียงแต่ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนต้องมีการปรับตัวเท่านั้น ยังส่งผลต่อสุขภาพของคนในยุคสมัยนี้ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอีกด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่ทันต่อยุคสมัย ในวารสาร ฬ ฉบับนี้ก็ได้นำเรื่องราวของการเปิดศูนย์ความเลิศด้านการแพทย์หน่วยงานใหม่ภายในโรงพยาบาลอย่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติ ที่จะเป็นหน่วยงานเพื่อช่วยพัฒนางานบริการด้านการรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤติ ไปจนถึงการพัฒนานิสิตแพทย์ให้ความพร้อมในด้านนี้มีเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของโลกยังอาจส่งผลต่อการพัฒนาของเชื้อไวรัสจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ ดังเช่น เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิดการแพร่เชื้อไวรัสปอดอักเสบในประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤติอีกหลายราย การแพร่ของเชื้อนี้ยังทำให้หลายประเทศเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีมาตรการเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อทางอากาศ ซึ่งในคอลัมน์ ณ จุฬา ฉบับนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดีแม้จะมีการพัฒนาแนวทางการรักษาให้ก้าวล้ำมากแค่ไหนก็ตาม หากแต่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของแพทย์คือ มีความรู้ความเข้าใจในระบบต่างๆ ของร่างกายที่ถูกต้องและรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่บ่มเพราะให้รากฐาน แพทย์จุฬาฯ มีความรู้ความเข้าใจที่พร้อมนำไปต่อยอด ดังนั้น คอลัมน์เรื่องจากปกในฉบับนี้จึงจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักภาควิชานี้ให้มากยิ่งขึ้น

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 47 กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์: 18 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2563_Page_05