วารสาร ฬ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2564

ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2564_Page_01

จากวันแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่วันอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

เข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงเกษียณอายุราชการของบุคลากรหลายท่านที่ได้ปฏิบัติงานให้บริการสังคม ในนามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตลอดช่วงชีวิตการรับราชการ จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเชิดชูบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทกายและใจทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตราชการที่ได้ทำหน้าที่ในภารกิจรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรทุกภาคส่วน

ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ยังทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายวิสัญญีวิทยาที่ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการใส่เครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความสำเร็จในครั้งเดียว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในคอลัมน์บอกเล่าก้าวทันหมอฉบับนี้

สำหรับคอลัมน์เรื่องจากปกฉบับนี้ยังมีเรื่องราวการทำงานของ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชวิทยาเพื่อพัฒนาการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานนี้ให้มากยิ่งขึ้น

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 66 กันยายน 2564
ขนาดไฟล์: 72 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2564_Page_01
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2564_Page_02
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2564_Page_03
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2564_Page_04
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2564_Page_05