วารสาร ฬ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2563

ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2563_Page_01

หลายปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณอย่างมีคุณค่า

ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปี ก็ถึงคราวเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรหลายท่านที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเชิดชูบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทกายและใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งยังมีผลงานประจักษ์แก่บุคลากรผู้รับช่วงต่อในการปฏิบัติงาน การเกษียณอายุการทำงานของทุกท่านจึงนับว่าเป็นการสิ้นสุดวาระการทำงานอย่างมีคุณค่าต่อองค์กรและประเทศชาติ คอลัมน์ “เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ” ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมรายชื่อบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานทุกท่านไว้แทนคำขอบคุณและคำอำลาจากใจกองบรรณาธิการวารสาร ฬ ครับ

คอลัมน์ “เรื่องจากปก” จะพาไปรู้จักกับศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับและได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล จนกลายเป็นศูนย์ฝึกผ่าตัดที่สำคัญที่ช่วยฝึกฝนแพทย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเปี่ยมด้วยคุณภาพของสังคม

นอกจากจะพัฒนาคุณภาพด้วยการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติแล้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาตินับเป็นอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจที่จะนำมาบอกเล่าแก่ท่านผู้อ่านในคอลัมน์ “ณ จุฬา” ครับ

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 54 สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์: 35 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2563_Page_05